Motto: "Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše"...Hippokratés

Co je automatická kresba?

     Automatická kresba (AK) nebo písmo je samovolný pohyb tužky jedním tahem po papíře, kdy ruka není vedena našimi myšlenkami a dochází k přijímání informací o energiích. AK používám nejvíce jako diagnostickou metodu k určení ZDRAVOTNÍ STAV jak LIDÍ, tak ZVÍŘAT. Lze říci, že namalovat lze prakticky odpověď na jakoukoliv otázku, pokud na ní máme znát odpověď. Při určování zdravotního stavu lze onemocnění zachytit již ve fázi energetické poruchy orgánu, které nemoci předchází. Tím lze pak i úspěšně předejít tomu, aby se energetická porucha změnila v samotné onemocnění.

      Mnoho o zdravotním stavu vypovídá kresba AURY a ČAKER. Ty už nám blíže určí, kde je problém a energetická porucha orgánu. Je třeba však říci, že každá nemoc má svojí duchovní příčinu a je jí třeba najít a vyřešit.

      Nakreslit lze i VZTAH PARTNERŮ, rodičů a dětí, přátel, pracovního kolektivu. Kreslí se jejich vzájemné konstelace a energetické působení v jednotlivých čarách nebo vztahy všeobecně.

      Další oblastní jsou GEOPATOGENNÍ ZONY a negativní energie v bytě či domě. To je očím neviditelné nebezpečí a původce mnoha i celkem vážných onemocnění.

      Při kresbě energií domů a bytů se často setkám i s DUŠEMI ZEMŘELÝCH, které nějakým způsobem ovlivňují životy současný obyvatel prostoru nebo kontaktují svět živých - přinášejí informace živým či ve velké většině případů jen potřebují odvést za Světlem.

      Další možností automatické kresby je kresba AUROGRAMU. Nejedná se o kresbu rozboru barev aury, ale o kresbu vlastností člověka, pohled na jeho zdravotní stav, stav imunity, stav energií, emoční stav, jeho pohled na svět v oblasti materiální, duchovní, jeho psychickou vyrovnanost, jeho pozitivní a negativní vlastnosti, jeho lásku a ohleduplnost, či celkovou ochranu. Každá barva představuje některou z těchto oblastí.

      AK se lze dostat i do MINULÝCH ŽIVOTŮ. Je to vynikající metoda pro rozpletení nevysvětlitelných problémů vztahových, karmických, ale i nemocí. Minulost často dává odpověď na nevysvětlitelné. Není důležité, kým jsme byli, jakého jsme byli pohlaví, ale co se tenkrát stalo a jaké následky to má pro nás a náš život v dnešním životě.

      Jak šel čas, přišla do mého života nejen forma automatické kresby jedním tahem, ale v současné době používám i formu BAREVNÝCH OBRÁZKŮ, kdy to již není tak úplně samovolný pohyb tužky, ale kresba je doplňována informacemi, které přichází i z jiného "kanálu". Podle barev a vykreslených symbolů pak vzniká obraz současné situace. Nejčastěji tyto obrázky používám pro kresbu PARTNERSKÝCH VZTAHŮ.

      Další možností je kresba rodových zátěží, prokletí a negativních energií. Kreslím RODOVOU AURU a informace v ní zanesené, dále rodový strom - tj. několik pokolení předků a zjišťuji, zda se pokoleními netáhne jako temný had nějaká zátěž, která ovlivňuje náš dnešní život. Něco, co třeba i my nevědomky přeneseme na svoje děti a další generace.

      AK lze namalovat mnohé. Má to ale jeden háček. Člověk kreslící AK je pouze "kanálem pro tok informací". On ty informace pouze zprostředkovává, nejsou to jeho informace a myšlenky. A je-li vyšší silou dáno, že odpověď znát nemá, AK odpověď nedá. Nestává se tak často, ale stává se to. Ne vždy máme znát všechny odpovědi.

      AK Je možné naznačit cestu a řešení, ale každý se musíme rozhodnout sami, kudy půjdeme. Zodpovědnost za život je jen na nás samých...Člověk se sem rodí, aby se učil...

8. a 9. čakra

20.08.2017

8. a 9. čakra - východní tradice mluví i o těchto čakrách, které sahají za hranice našeho fyzického těla, na rozdíl od základních 7 čaker.

Jeden případ zpracované rodové zátěže - prokletí nesené z hluboké minulosti a vytvořená karmická zátěž pro další generace v linii rodu.