Akaša

     Pojem Akaša či akašická kronika pochází z hinduistické filozofie. Často je také nazývaná "světová paměť" či "kolektivní nevědomí lidstva".

      Všechno, co se kdy odehrálo, děje nebo ještě stane, nic nebude zapomenuto. Všechny činy, myšlenky a pocity lidí v minulosti, přítomnosti i budoucnosti jsou "zapsány" v obrovském pomyslném počítači.

      Existují lidé, kteří se mohou do tohoto "počítače" napojit a přečíst veškeré informace. Jedním z nich byl např. Edgar Cayce, senzibil a léčitel, který poskytoval lidem svoje výklady a pomohl mnoha lidem.

      S pojmem Akaša je spojován i další pojem a tím je "knihovna palmových listů". Před více než 5 tisíci lety indický mudrc Bhrígú zaznamenal z Akaši věštby pro asi 80 tisíc lidí, kteří kdy měli existovat a přijít do těchto věštíren /v Indii jich je asi 10/ pro svoje informace. Byla to vlastně první věštírna, kdy informace byli přepisovány a uchovávány ve speciálních knihovnách palmových listů. Jsou tam uloženy informace o minulosti a přítomnosti, ale i rok a události kolem vlastní smrti. Tato informace je však podávána pouze na výslovné přání a na vlastní odpovědnost. Informace jsou vyhledávány podle data a místa narození dotyčné osoby či podle otisku palce nebo vzorku písma.