Čakry

     Čakry jsou důležitá energetická místa na těle člověka /vykresluje se jako kruhový vír/, kudy proudí energie z vesmíru k člověku. Často ale během života dochází k zablokování některé z čaker či jejímu roztržení a tím i k zablokování toku energie, energetické nerovnováze, která se pak projeví jako bolest, nemoc, nefungující vztahy či nehody.

      Důležitá je harmonie všech čaker a toku energie. Zejména pak horních a dolních čaker, abychom v životě nelétali hlavou v oblacích nebo naopak nebyli příliš upoutaní v hmotě.

     Obrázek - stav čaker, současně energie čaker může být také nositelem dalších důležitých informací, které je možné z obrázku vyčíst.

Harmonizace čaker

      Jednoduchou metodou harmonizace energetických a informačních center - čaker - je meditace s jejich barevnou vizualizací. Nejde ale jen o to čakry harmonizovat, ale současně musíme pracovat sami na sobě v oblastech, které čakry ukazují jako disharmonické, oslabené či s naměstnanou energií, která nemůže volně proudit. Jinak bychom se dříve nebo později ocitli ve stejné disharmonické situaci.

      Lehneme si na zem, uvolníme se a dopřejeme si klid bez jiných rušivých momentů. Začínáme s první čakrou, kdy si jí představujeme jako trychtýř, jako vodní vír, jak krouží postupně od středu a roztáčí se a zvětšuje se a roztočená energie hezky volně proudí. Ten pomyslný trychtýř nebo vír si představujeme v příslušné barvě čakry (první je červená, druhá oranžová,...) v místech, kde se příslušná čakra nachází. Roztáčíme hezky ten proud energie a necháváme minutu, dvě nebo tři točit. Pak přejdeme k další čakře a postupujeme tak pomaličku tímto způsobem až k sedmé čakře.

7. čakra - fialová

6. čakra - indigo

5. čakra - modrá

4. čakra - zelená

3. čakra - žlutá

2. čakra - oranžová

1. čakra - červená

Co také souvisí s čakrami


      Během života vznikají mezi lidmi různé energetické vazby a vztahy. Jsou to takové neviditelné provázky nebo "lana", co nás pojí s jinými lidmi a hodně nás ovlivňují buď pozitivně nebo negativně. Existují nezávisle na naší vůli, často působí i po smrti a v případě velmi negativního působení je možné určitým způsobem tyto vazby zrušit nebo s nimi jinak pracovat.

1. čakra
V této čakře vzniká spojení mezi matkou a dítětem (a také otcem) v době početí. Toto spojení existuje po celý život a dokonce nezaniká ani po smrti. Jsou to pevné vazby, které souvisí s naším žitím zde na Zemi a není dobré je zrušit. Pokud vztahy mezi dětmi a rodiči nefungují, vazby je potřeba pročistit.

2. čakra
Zde vzniká spojení mezi sexuálními partnery a působí často i po případném rozchodu dvojice. U bývalých partnerů pak může při náhodném setkání vznikout pocit, že stará láska nerezaví a jsou k sobě přitahováni neviditelnými provázky. Podobné pocity nepřekonatelné vzájemné přitažlivosti mohou mít i dva cizí lidé, kde může působit vazba z nějakého minulého života. Vazby totiž působí nezávisle na času a prostoru. V případě těchto vazeb je vhodné odpojení od bývalých partnerů pro další vývoj člověka.

3. čakra
Zde se projevuje to, jak jednáme a co cítíme. Pozor na ego a na jeho velikost! Pozor na různé druhy manipulací, je to sice jeden ze způsobů jak získat energii, ale není to vhodná energie a není jí dostatek. Strach nás nutí nasazovat si různé masky, je to sice ochrana, ale zároveň také přes ní nemůže k nám proniknout to dobré, po kterém toužíme.

4. čakra
Srdeční čakra je nejdůležitější v našem energetickém systému a je rozhodující pro naše zdraví. Láska je totiž nejvyšší princip. Často v této oblasti dochází k mylné představě, že miluji-li já někoho, musí on milovat mě. Stejně bolestně může působit, jestliže nerozpoznáme konec vztahu a protahujeme trápení obou lidí. Zde musíme rušit vazby mezi námi a dětmi v tom smyslu, že děti dospějí a mají nárok žít vlastní život. Totéž platí pro partnery, kteří se rozešli. Nebo i pro nejbližší zemřelé. Netrápit sebe ani jejich odcházející duše, myslet na ně s láskou, ale odpoutat se od nich a propustit je k cestě výš, mají další úkoly a poslání. A další důležitá součást této čakry, umění odpouštět - těm co nám ublížili, těm co jsme ublížili my, i sami sobě.

5. čakra
Tato čakra komunikace souvisí s naším jednáním, tedy třetí čakrou a většinou jsou to takové spojené nádoby. Tady pozor na slovíčka, mohou ranit, jsou-li špatně pochopena. Komunikace je riziková a bývá často příčinou mnoha nedorozumění. Jestliže se s někým nemůžeme domluvit na osobní fyzické úrovni, můžeme zkusit komunikaci mezi dušemi. Promluvit si s druhým ne z očí do očí, ale na dálku, s jeho duší.

6. čakra
Zde se zaměříme na naše představy, je třeba si uvědomit, co uvnitř cítíme, co si představujeme a zda opravdu to jsou naše vlastní niterné představy. Nepřejímejme představy jiných lidí. Není dobré dlouhodobě jednat v rozporu s vlastním přesvědčením, následovala by krize či nemoc. Představy uvnitř působí jako naprogramování a řídí pak náš život.

7. čakra
V této čakře nepůsobí žádné negativní vazby mezi lidmi, protože toto zde je člověk napojen na vesmírnou energii. Pozor ale, při komunikaci v této čakře může dojít i k napojení jinam než na čistou duchovní energii.