Diagnostika zdravotního/energetického stavu člověka

     Kresbou je možné určit místa, který orgán v těle má negativní energii a je tam pravděpodobnost, že se tato energie může do budoucna změnit v nemoc nebo již nemoc existuje. Je nutné říci, že každému onemocnění předchází nějaká duchovní příčina. Každý orgán v těle, jako i samotné části těla k nám svojí nemocí "mluví". Pokud přichází nemoc, něco bylo špatně a je zde velká možnost to napravit, záleží jen na nás.

     Vždy je nutné nastavit rovnováhu - rozproudit znovu energii v čakrách, odblokovat energie, vyčistit energie u orgánů, odstranit příčiny problémů.

     Kresbou se můžeme podívat na - stav vašich čaker, bloky toku energií, aurická těla, aura jako taková, časovou linku a dopátrat se blíže době, kde vznikl problém. Dále kresbou vybereme minerály, které pro čištění a harmonizaci v tuto chvíli potřebujete. Minerály nechávám působit na kresbě 24 hodin a následně kresbou kontroluji, jak se energie vyčistily. Můžeme se také podívat na poměr mužské a ženské energie v těle. K problematickým místům přiřadím duchovní příčiny nemocí, které vás pomohou nasměrovat řešit příčinu problémů a nemocí nebo jim do budoucna předejít.

     AK kresba neurčuje diagnozy jako takové ani nenahrazuje standartní lékařské postupy. Kresbou ale vidíme energetické poruchy orgánů a to ještě dříve, než vzniká nemoc samotná. Již uvědoměním si příčiny problému jste schopni vyčistit tato negativní místa a nemoci předejít. Bez léků, ale je třeba chtít něco udělat, něco ve svém myšlení nebo jednání změnit. A věřte, že je mnoho takových, kteří raději zvolí jednodušší cestu - nechají si předepsat lék a čekají, že on za ně vše vyřeší.

     Vždy je ale důležité řešit příčinu, nemoc je pak již jen následek. Stejně tak nerovnováha v čakrách, bloky energií a pod....je důležité vyčistit, zharmonizovat, ale současně se podívat na příčinu současného stavu a tu se snažit vyřešit. Jinak se energie časem zase vrátí do svého původního stavu.