Diagnostika geopatogenních zón

     Do vámi zaslaného plánku bytu, domu /rozkreslit po podlažích/, pozemku zakreslím místa, kde se táhnou GPZ či negativní energie /např. záření z elekrospotřebičů/. V kresbě se občas mohou objevit i energie duší zemřelých.

      V místech GPZ se nedoporučuje dlouhodobě spát. Zejména citlivé osoby a děti mohou trpět poruchami spánku nebo nočními děsy. Ze zkušeností vím, že osoby trpící závažnými chorobami   spali dlouhodobě na GPZ nebo dokonce na jejich křížení, kde je účinky stupňují.

      Stačí málo - vyřešit jiné umístění postele, ložnici prohodit s jiným pokojem nebo zajistit nějaké odrušení GPZ /zde pozor na délku účinku takového řešení/.