Duchovní příčiny nemocí

  Každá nemoc má nějakou duchovní příčinu, kterou představují jednotlivé orgány nebo části našeho těla. Jestliže se v našem životě děje něco špatně - pak v určitém místě našeho těla vzniká energetická nerovnováha. Energetická nerovnováha se nedá zjistit lékařskými přístroji, ale automatická kresba je schopná jí zaznamenat již v tomto stadiu a je to prvotní varování, že je něco špatně a něco máme napravit. Jestliže jedeme dál v našich špatných vzorcích chování, energetická nerovnováha se mění časem v nemoc nebo v nehodu /zlomená noha, nabourané auto, ztráta peněženky, a pod/.

Vývoj v čase =>  příčina > > > > > energetická porucha > > > > > nemoc

      Změna z energetické nerovnováhy v nemoc trvá někdy déle, někdy pouze dny - záleží na tom, jak závažná situace je a jak rychle jsme "přinuceni" reagovat.

      Našemu tělu bychom měli pozorně naslouchat, protože nám poměrně jasnými signály najevo, co je špatně. Existuje dnes mnoho knížek, kde jsou rozebrány jednotlivé části těla a lidské orgány a k tomu příslušné duchovní příčiny /např. problémy s očima - duchovní příčina: Co nechci v životě vidět? Čemu se bráním? Co nechci vzít na vědomí?/

      Nemoc je vlastně naše šance od života napravit co, co je v našem životě špatně. Záleží na nás, jestli vidět a pochopit chceme nebo ne. Pokud i přes upozornění skrz vážnou nemoc či nehodu člověk stále pojede v zajetých kolejích, může přijít nemoc nevyléčitelná nebo smrtelná nehoda. Člověk totiž nevyužil svojí šanci, kterou životem dostal - přijít na svět a učit se. Ok, dostane pak další šanci v příštím životě...

      Z vlastní zkušenosti vím, že už jen uvědomění si, kde je problém, kde dělám chybu - i jen to postačí k tomu, aby zdravotní problém ustoupil.

Síla slov a myšlenek

      Říká se, že vyřčené slovo nelze vrátit. Zraníme-li slovem, lze odpustit, ale škoda byla napáchána. Stejně opatrně bychom měli přistupovat i ke svým myšlenkám. Možná to může znít neuvěřitelně, ale i myšlenky lze automatickou kresbou zachytit. A to proto, že každá myšlenka je energie. Dobrá myšlenka je energií pozitivní a naopak. Zde se pak skrývá nebezpečí, protože platí, že to, co člověk vyšle, to se k němu vrátí zpátky. A často mnohonásobně.

      Vyšleme-li špatnou myšlenku nebo slova vůči jiné osobě, energeticky se jí to dotkne a vrátí zpátky k původci té špatné myšlenky. Automatická kresba je pak schopná tyto myšlenky zaznamenat jako energetický shluk "čehosi" negativního. Současně ale totéž platí o pozitivních myšlenkách a jejich působení na lidi.

      Další věc je, že myšlenka a slovo nezaniká. Nezaniká ve chvíli, kdy bylo vyřčeno nebo jako myšlenka vysláno z hlavy. Nezaniká ani po smrti. Naopak, působí dále. Možná pro někoho nepochopitelné, ale je to tak. Častokrát se v minulosti stávalo, že se lidé prokleli skrz sousedské, majetkové či rodové neshody a sváry. Kolikrát v minulosti bylo vyřčeno: "proklínám tě /tvůj rod/ navždycky". Dodnes jsme pak svědky následků tohoto prokletí, negativních myšlenek, které byly vyslány třeba už před staletími a inkarnované duše si je v sobě nesou jednotlivými životy stále dál.

      Automatickou kresbou se lze vrátit do minulých životů, dostat se do okamžiku, kdy tato myšlenka byla vyřčena a pak je možné toto prokletí zrušit. Tyto minulé negativní myšlenky se mohou projevovat jako dnešní negativní pocity, nemoci, úrazy, nehody, nevysvětlitelné antipatie,....