Energetické bloky

Jak vznikají?

      Energetické bloky mohou vznikat z našich nezpracovaných či potlačovaných pocitů, myšlenek, emocí, strachů, jednání, neuspokojených potřeb, přání, odmítání, nesplněných či nenaplněných slibů. To, co sami v sobě nezpracujeme nebo potlačíme - tím si vytvoříme energetický blok. Tělo je pak zablokované pro příjem nebo odvedení energií. Je to samozřejmě možný zárodek budoucích nemocí.

      V automatické kresbě jsou tyto bloky lehce zjistitelné. Mohou to být jak bloky uvnitř těla, tak tzv. "odříznutí" buď od energií Země nebo od energií Vesmíru. Jestliže je člověk odříznutý od energií Země, není schopen odvádět negativní přebytečnou energii pryč z těla směrem dolů do země. Dojde-li k odříznutí od energií Vesmíru, člověk není schopen přijmout nebo odvádět pozitivní energii směrem nahoru do vesmíru.

      Člověk by měl být v rovnováze a jakýkoliv přebytek či nedostatek energie jak pozitivní, tak negativní je z dlouhodobého i krátkodobého pohledu špatný. Záleží na vnímavosti každého člověka, jak potom takovýto energetický blok vnímá. Může se to projevit nemocí nebo třeba jen tím, že si neví rady sám se sebou nebo se svými pocity, protože je v něm nahromaděná energie a neodchází z těla.

Jak jim zabránit?

      Samozřejmě nejlépe je blokům předcházet tím, že nebudeme jednat proti svému přesvědčení, proti svým přáním, pocitům, představám. Nebudeme v sobě potlačovat to, co se nám nelíbí, s čím nesouhlasíme, budeme poslouchat svůj vnitřní hlas. Svoje pocity musíme prožít, ne je potlačit. Chceme se smát, smějme se, chce se nám brečet, vyplačme se. Nedejme na to, že jsme dospělí a jak bychom vypadali. Nedejme na to, že nám maminka říkala, že velký děti a velký chlapi nepláčou,....

Odstranění bloků

      Existuje více možností, jak energetické bloky odstranit. Se složitějšími a hlubšími bloky si určitě dokáže poradit kineziologie nebo zkušený léčitel. Jde o zásah do jemnohmotných těl a proto bychom měli být opatrní.

      Co zvládneme sami, je energetická očista prostoru kolem sebe. Rozhlédněme se kolem po bytě, chalupě. Nepotřebné věci, věci darované na památku nebo třeba koupené ve starožitnictví po cizích lidech v sobě mohou skrývat negativní energie, skryté zátěže či zátěže z minulých inkarnací. Pozor například na starý nábytek, šperky, koupené či zděděné, které třeba nosila nemocná, nepřející žena. Kolik negativní energie ze zloby a bolesti se v tom šperku může skrývat!

      Dále určitě zvládneme vizualizaci křišťálového potůčku. Lehneme si, pustíme si příjemnou meditační hudbu a představíme si křišťálově čistý potůček z vysokohorských oblastí. Jeho proud si představíme nad naší hlavou a necháme ho protéci celým naším tělem směrem dolů a přejeme si, aby s sebou vzal všechnu negativní energii, aby rozpustil bloky v našem těle. Potůček námi proteče a našima nohama voda odtéká do Země. Požádáme Matku Zemi, aby vše negativní zpracovala a rozpustila. Křišťálový potůček potom necháme téci i opačným směrem, od našich nohou skrz naše tělo a voda odtéká do Vesmíru a odvádí všechnu přebytečnou pozitivní energii a my vnímáme, jak opět dochází k rozpouštění bloků v našem těle.