Diagnostika rodové/rodinné zátěže

Protože energie nezanikají, nezanikají ani energie nenávisti, zloby, násilí, vyřčených zlých slov, kleteb a setkávám se se situacemi, že dnešní členové rodiny či rodu jsou postihováni nemocemi, nehodami, fyzickým postižením, může se objevit stará zatajená smrt či vražda, vyčlenění alkoholika z rodiny a podobně.

Ne vždy byla historie relativně klidná jako dnes, historie je plná násilí, válek, křivd, utrpení, které se mohou jako temný jedovatý had proplétat po jednotlivých generacích našich předků a působit nám nebo pak našim potomkům peklo.

Pokud kreslím rodovou auru a zjistím tam zlo táhnoucí se od předků, je dobré vypátrat kresbou příčinu a tu vyčistit a odstranit. Nebo po nás budou trpět naše děti a jejich děti.

Velmi dobrým zdrojem informací o rodu mohou být také staré matriky, obecní kroniky a podobně, kde můžeme nalézt mnoho informací.

Kresba - rodová aura, rodový strom, diagnostika člena rodu 4 nebo 5 pokolení do minulosti, vypátrání problémů, vyčištění negativních energií působících z minulosti. Cena je za jednoho člena rodu, kterého rozklíčuji do minulosti s informacemi vůči dalším členům rodiny a rodu.

Vztahové energie s našimi rodiči - kde jsme spojení, co se na nás přenáší, kde jsme zablokovaní.

Časová rodinná linka - jaká byla období, z jaké doby pochází naše problémy