Různé střípky

"Do téže řeky dvakrát vstoupíme i nevstoupíme. Zůstává totiž jméno řeky, voda však již odtekla." Seneca

"Všechny velké pravdy byly původně rouháním." Niels Bohr

"Prosperita znamená žít ve skutečném světě šťastně a s lehkostí, atˇuž máte peníze, nebo ne." Jerry Gilles

"Dávání a přijímání společně vytvářejí jednu pravdu." A Course in Miracles

"Miřte na měsíc. I když ho minete, přistanete mezi hvězdami." Les Brown

"Rosteme pouze tehdy, když se snažíme dostat dál, než jsou hranice toho, kde už stojíme."

"Vše lehké jde zpočátku těžce." Perské přísloví

"Život se zmenšuje nebo zvětšuje podle toho, jakou má člověk odvahu." Anais Nin

"Uprostřed obtíže spočívá příležitost." Albert Einstein

"Strachu uniknout nemůžeme. Ale můžeme ho proměnit v druha, který nás provází při všech našich vzrušujících dobrodružstvích." Susan Jeffersová

"Každému věku sluší něco jiného." Plautus

"Mládí potřebuje radost a lásku, dospělí práci a přátelství, stáří mír a pokoj." Konficius

"Každá změna je bolestivá, ale je to jediná cesta, jak růst."

"Odměnou za každý pohyb a růst v kterémkoliv rozměru je nejen radost, ale i bolest. Plně prožitý život je vždy plný bolesti." M. Scott Peck

"Úspěch je cesta, ne cíl." H.Tom Collard

"Umění odpočívat je součástí umění pracovat." John Steinbeck

"Nepřestáváme si hrát proto, že stárneme, ale stárneme proto, že si přestáváme hrát."

"Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost." Jan Werich

"Nejdříve spotřebujeme své zdraví, abychom přišli k penězům. Potom spotřebujeme své peníze, abychom získali zpět své zdraví." Robert Lembke

"Mnozí lidé začínají šetřit zdraví, až když žádné nemají." Nikolaj M. Amosov

"Život je jen dlouhý řetězec příležitostí." John Wicker

"Všichni úspěšní lidé, o kterých jsem kdy slyšel, udělali, co bylo v jejich silách za podmínek, které se jim naskytly, a nečeklali, až další rok přinese lepší." Edgar Watson Howe

"Hlavním rozdílem mezi dosažením něčeho a nedosažením ničeho, je udělat první krok." Wilfred T. Grenfel

"Úspěch k Tobě nepřijde jen tak. Musíš mu jít aspoň na půl cesty." Frank Tyger

"Úspěch přichází k těm, kteří zatnou zuby a říkají si: Někudy musí vést cesta, a na mou věru, já ji najdu." Clifford Sloan

"Jestliže ve svém životě každý den neriskujete, je to smutné znamení toho, že jste se rozhodli, že už nebudete růst." Shirley Hufstedlerová

"Buď slušný k lidem, stoupáš-li nahoru. Mohl bys je potkat, až půjdeš dolů." Jimmy Durate

"Důstojná prohra někdy poslouží světu stejně spolehlivě jako vynikající úspěch." Edward Dowden

"Do nebe většinou vystoupíme po troskách našich vlastních plánů, a přijdeme na to, že každý náš pád byl vlastně úspěchem." Amos B. Alcott


Pracujte, jako by jste nepotřebovali žádné peníze,

Milujte, jako by vás nikdo nezklamal,

Tančete, jako by se nikdo nedíval,

Zpívejte, jako by vás nikdo neposlouchal,

Žijte, jako by byl Ráj na Zemi:-)


"Zpomalte a radujte se ze života. Když edete příliš rychle, nepřicházíte jen o krajinu - přicházíte také o smysl toho, kam jdete a proč tam jdete." Eddie Cantor

"Když se rodí významné rozhodnutí našeho života, nezní žádné fanfáry. Osud se ohlašuje tiše." Agens De Mille

"Hypnotizováni vzrušením z budování jsme dům svého života vztyčili na písku." Sogjal Rinpočhe

"Lidský život nemůžeme žít jen každodenními problémy. Ve své základní podstatě musí být obrácen k něčemu, co ho každý den přesahuje." J.M. Lochmann

"Zoufale ulpíváme na věcech, ale učit se žít znamená učit se vzdávat." Sogjal Rinpočhe

"Úsměv a smích jsou vrata a brány, jimiž je možné do člověka vpravit mnoho dobrého." Morgentern

"Smíchem se velké věci rozhodnou často rázněji a lépe než velkou přísností." Horatius

"Každý den dej svým starostem třicet minut volno a v této době si zdřímni." Artur Larsen

"Odpočinek není zahálka." Sir J. Lubbock

"Umění odpočívat je součástí umění pracovat." John Steinbeck

MOC DOKÁŽE ZMĚNIT HODNĚ, ZVLÁŠŤ KDYŽ PŘIJDE RYCHLE A DOHROMADY S PENĚZI. ČLOVĚK SE PAK MUSÍ HODNĚ OVLÁDAT. NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ LIDÉ NA SVĚTĚ JSOU TI, KTEŘÍ UMĚJÍ BRÁT ÚSPĚCH TAK, ŽE NIKDY NEZAPOMENOU NA CESTIČKU, KTERÁ JE K NĚMU VEDLA, NA LIDI, KTEŘÍ JIM PO CESTĚ POMOHLI, KTEŘÍ VĚDÍ, ŽE ÚSPĚCH NENÍ MĚŘITELNÝ JEN V PENĚZÍCH, A KTEŘÍ NEBEROU ŽÁDNÉ MORÁLNÍ ZKRATKY NA CESTĚ NAHORU. TAKOVÝMI ZKRATKAMI SE JEN ČLOVĚK VZDÁVÁ OSOBNÍ SVOBODY, KTERÁ JE NAŠÍM NEJVZÁCNĚJŠÍM DAREM. ELIŠKA HAŠKOVÁ, COOLIDGE CONSULTING SERVICES

POKUD VÁS NA ZÁKLADĚ POHOVORU PŘIJMOU DO ZAMĚSTNÁNÍ A VY UDĚLÁTE PRVNÍ VĚTŠÍ CHYBU, MANAŽEROVI SE ZPĚTNĚ VYBAVÍ JEHO PRVNÍ DOJEM - A TŘEBA SI ŘEKNE: "JÁ JSEM TO VĚDĚL, ŽE NĚCO NEBUDE V POŘÁDKU." ČLOVĚK, KTERÝ NEMĚL U POHOVORU VYČIŠTĚNÉ BOTY, NEMŮŽE MÍT ANI PEČLIVĚ ZPRACOVANOU PREZENTACI. ELIŠKA HAŠKOVÁ, COOLIDGE CONSULTING SERVICES

JE MNOHO ZPŮSOBŮ, JAK ZLOMIT SRDCE. PŘÍBĚHY JSOU PLNÉ SRDCÍ ZLOMENÝCH LÁSKOU, ALE TO, CO SKUTEČNĚ LÁME SRDCE, JE UKRADENÝ SEN, AŤ UŽ BYL JAKÝKOLI. PEARL BUCKOVÁ

"Nekazme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme." Epikuros

"Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti." M. de Montaigne

"Chyby jsou naše zkušenostní na cestě k růstu. Jedinou skutečnou chybou je ta, ze které se nepoučíme." John Powel

"Člověk nic nedokáže, když bude čekat, až to svede vykonat tak dobře, že na tom nikdo nenajde chybu."

"To nejlepší je rozhodnout se správně, hned potom přijde rozhodnout se špatně a to nejhorší je nerozhodnout se vůbec." Teddy Roosevelt

"Největší ztrátou života je odklad." Seneca

"Odkládání nevyhnutelně zabíjí každou příležitost." Victor Ciam

"Bůh slíbil, že odpustí, budeš-li se kát. Ale neslíbil, že nastane zítřek budeš-li neustále odkládat." Augustin

"Dokončujte! To se netýká jen práce, citových vztahů, komunikace, konfliktů, dávných křivd skrytých zásuvek nebo tajných snů. Na symbolické ukončení čeká každá kapitola Vašeho života."

"Co je člověku platné dobýt celý svět, když jeho vlastní život leží v troskách." Sv. Marek

"Radost nazýváme ten stav bytí, kdy nemáme zapotřebí ničeho, abychom byli šťastní." André Gide

"Jeden člověk nemůže činit činit po právu v jedné oblasti života, zatímco v jiné se dopouští křivd. Život je nedělitelný celek." Gandí

"To nejlepší na zítřku je, že mohu být o krok dál, než dnes."

"Nekazme si život maličkostmi. Ztracený čas se už nikdy nevrátí."

Úryvek z knihy Roberta Fulghuma:

Věřím, že fantazie je silnější než vědění

myth is more potent than history, dreams are more powerful than facts,

mýtus je silnější než historie, sny jsou mocnější než fakta,

hope always triuphs over experience,

naděje vždy vítězí nad zkušeností,

laughter is the cure for grief and love is stronger than death.

smích je lék na zármutek a láska je silnější než smrt.


Štěstí je jako motýl, když ho honíte, uletí..."

"Život je brus, a zda Vás obrousí nebo vyleští, záleží na Vás samých a Vašem rozhodnutí." Cavet Robert

"Jsou dvě věci, které v životě chceme: dostat to, po čem toužíme, a těšit se z toho. Ale pouze těm nejmoudřejším je dáno to druhé." L. P. Smith

"Umění žít znamená především učit se vychutnávat malé radosti všedních dní, i když neseme jejich velká břemena."

"Životní lekce se opakují až do úplného zvládnutí." Chérie Carter Scotová
"Růst je proces experimentování, zkoušek, omylů a občasných vítězství. Nezdařené experimenty tvoří nedílnou součást lidského hledání." Chérie Carter Scotová

"Přijměte skutečnost, že život je těžký...Přestane Vás to znepokojovat."

"Smiřte se s nedokonalostí. Nikdo nemá těžší život než zatvrzelý perfekcionalista." M. Sčoty Peck

"Smiřte se s tím, že život není spravedlivý. Uleví se Vám." Richard Carlson

"Bože, dej mi odvahu, abych dokázal změnit věci, které změnit mohu, klid, abych se smířil s věcmi, které změnit nemohu, a moudrost, abych je od sebe dokázal odlišit."

"Ať se stane cokoliv, osud zvládneme, když jej přijmeme." Vergilius

"Rosteme pouze tehdy, když se snažíme dostat dále než jsou hranice toho, kde už stojíme."

"Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou." A. de Saint-Exupéry

"Žít znamená splnit něco, co je nám uloženo, a když se tomu vyhneme, zbavujeme se smyslu žití."

"Nejlepší věci v životě obvykle nejsou věci."

"Když se soustředíme pouze na jednotlivé bitvy, můžeme prohrát válku." Arvo Valon

"Prožívej svůj život dnes. Tohle není generálka."

Nejlepší vztah je ten, ve kterém je láska k tomu druhému větší než tvá potřeba toho druhého vlastnit.

Z předmětů, kterých se zbavujeme, aby nám nepřipomínaly minulost, přicházívá první na řadu partner.

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde, dokud existují tři instituce - berní úřad, manželství a potomstvo.

Žárlivost se dívá brýlemi, které dělají z trpaslíků obry a z podezření pravdu.

Cynik - zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci, jaké jsou, ne jaké by měly být.

Náhrobní nápis je opožděný kompliment.

Cokoli dá ti osud, to snášej, a zvítězíš nad ním. (QUIDQUID ERIT, SUPERANDA OMNIS FORTUNA FERENDO EST)

Říká se, že čas je nepřítelem lásky. Není to pravda! Čas jen stírá nátěr; tak mizí neupřímný žal, vymyšlené vášně. Pravé city však trvají.

Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku. Dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.

Velká opravdová láska ukáže svou sílu jen tehdy, podaří-li se jí z dvou milenců, slabých lidí, udělat tvory nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani rozloučení, ani nemoci, ani života a smrti

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí, jako by měli hned zemřít.

Hovor, čo cítiš... Gabriel Garcia Marquez /od Niki/Pokiaľ by Boh na chvíľu zabudol, že som len bábkou a daroval mi ešte
odrobinku života, využil by som ten čas najlepšie, ako len dokážem.
Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam, ale určite by som
si premyslel všetko, čo poviem. Hodnotil by som veci nie podľa ceny, ale
podľa významu. Spal by som málo, sníval viac, viem, že každú minútu so
zavretými očami strácame šesťdesiat sekúnd svetla. Šiel by som, keď sa iní
zastavujú, budil by som sa, keď iní spia.
Keby mi Boh ešte daroval odrobinku života, jednoducho by som sa obliekol a
kráčal ku slnku, aby som objavoval nielen svoje telo, ale moju dušu.
Presviedčal by som ľudí, ako veľmi sa mýlia, ak si myslia, že sa nehodí
zamilovať na starosť. Nevedia totiž, že starnú práve preto, že utekajú pred
láskou.
Dieťatu by som pripravil krídla, ale dal by som mu ich, až keď sa naučí
lietať samostatne. Ľuďom vo vyššom veku by som pripomenul, že smrť
neprichádza so starobou, ale so zabudnutím či opustením. Toľko vecí som sa
od vás naučil, ľudia...
Naučil som sa, že všetci chcú žiť na vrcholku hory, ale zabúdajú, že
naozajstné šťastie sa skrýva v spôsobe, akým vystupujeme na štít. Naučil som
sa, že keď novorodenec prvýkrát chytá svojou malou dlaňou palec svojho otca,
drží ho už navždy. Naučil som sa, že človek môže pozerať na druhého zhora
iba vtedy, keď mu chce pomôcť, aby sa zodvihol.
Je toľko vecí, ktoré som sa mohol od vás naučiť, ale v skutočnosti sa mi
neveľmi zídu, keď, ak ma vložia do truhly, nebudem už žiť.
Hovor vždy, čo cítiš, a rob, čo myslíš. Keby som vedel, že dnes Ťa
poslednýkrát uvidím v spánku, silne by som Ťa objal a modlil by som sa k
Pánovi, aby mi dovolil byť Tvojím anjelom strážnym. Keby som vedel, že sú to
posledné minúty, čo ťa vidím, povedal by som: Milujem ťa. A nepredpokladal
by som hlúpo, že predsa o tom vieš.
Vždy je nejaké ráno a život nám dáva možnosť urobiť dobrý skutok, ale pokiaľ
sa mýlim a dnešok je všetkým čo mi ostáva, chcel by som Ti povedať, ako
veľmi Ťa milujem a že na Teba nikdy nezabudnem.
Ráno nie je zaručené nikomu, ani mladému, ani starému. Možno, že dnes
poslednýkrát pozeráš na tých, ktorých miluješ. Preto sa nezdržuj, urob to
dnes, pretože ak sa ukáže, že sa nedočkáš rána, budeš ľutovať deň, v ktorom
si nemal čas na jeden úsmev, na jeden bozk, že si bol príliš zaujatý na to,
aby si im splnil posledné želanie. Buď vždy nablízku tým, ktorých miluješ a
buď na nich dobrý, nájdi si čas, aby si im povedal: Ako mi je ťažko.
Prepáč. Prosím. Ďakujem... A všetky láskavé slová, aké len poznáš. Nikto si
Ťa nebude pamätať za Tvoje tajné myšlienky. Preto pros Pána o silu a
múdrosť, aby si ich mohol vyjadriť. Dokáž svojim priateľom a blízkym, ako
veľmi sú potrební.


Když někoho opravdu miluješ, necháš ho jít si svou vlastní cestou, i když to neznamená, že půjde s tebou... Hlavní je, že půjde za svým štěstím....

Přátelé jsou jako andělé. Když se ti zlomí křídlo a padáš, půjčí ti svoje a neohlíží se na pád...Milovat znamená: Trpět, Toužit a Předstírat...
Trpět ze štěstí druhého...
Toužit po tom, kdo nikdy nebude náš...
Předstírat smích, když srdce krvácí

Ber vše, co ti život dá: radost, bolest, žal i lásku. Život je jen karneval, v němž 100x změníš masku

Život se neměří počtem nádechů a výdechů. Ale chvílemi, které nám vzaly dech

Neexistuje nic, co nedovedeme zničit...

Až jednou půjdeš přes most, který tě povede do dospělosti, NESPĚCHEJ! Podívej se na řeku, která před tebou běží, chvíli postůj a podívej se! Touto cestou jdeš naposled. Jak jednou vkročíš, nemůžeš se vrátit. Jen bláznům je dopřáno se vracet

Nic se nevyrovná tomu vrátit se na místo, které se nezměnilo,abyste přišli na to,jak jste se změnili vy sami.


Člověk se nebojí zeptat, ale boji se odpovědi.


Ne každý, kdo se směje, je šťastný.

u
Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebu
jí a nepřátelé vám stejně neuvěří.


Vědět, že nemůžete být s někým koho milujete, protože vás nechce, je hrozné.... ještě horší však je nemoci být s tím koho milujete, i když víte, že on by vás také mohl milovat, a přesto nemůžete být spolu.... okolí tomu braní.... PROČ???

Život je jako šachy,někdy na černých,jindy na bílých polích,někdy dáváš šach,jindy dostáváš mat,ale nikdy nemůžešsmést všechny figurky ze stolu a říct 'začínám znova'..!!!

 Kdyby mi bůh daroval kus života

Gabriel García Marquezse uchýlil do ústraní z veřejného života ze zdravotních důvodů: rakovina lymfatických uzlin. Vypadá to, že jeho situace se zhoršuje každým dnem. Následující poselství, jímž se s námi loučí, bylo rozesláno spisovatelem jeho přátelům

Kdyby Bůh na chvilku zapomněl, že jsem loutkou z hadříků
a daroval by mi kus života, možná bych nevyslovil všechno to,
o čem přemýšlím, ale určitě bych myslel na všechno, co tu říkám.
Dával bych význam věcem ne pro to, co stojí,
ale pro to, co znamenají.
Trochu bych spal, ale víc bych snil,
protože při každé minutě, kdy zavíráme oči,
ztrácíme 60 vteřin světla.
Pokračoval bych, když ostatní ustanou,
probouzel bych se, když ostatní spí.
Poslouchal bych, když by ostatní mluvili
a jak bych si vychutnal dobrou čokoládovou zmrzlinu!

Kdyby mi Bůh daroval kus života,
oblékl bych se prostě,
lehl bych si na břicho na slunci
a nepřikryté bych nechal nejen tělo,
ale i svou duši.
Můj Bože, kdybych mohl,
vypsal bych svou nenávist na led
a čekal, až vyjde slunce.
Snem Van Gogha bych nahoře na hvězdách,
nakreslil báseň Benedettiho a
píseň Serrata byla by serenádou,
kterou bych věnoval měsíci.
Svými slzami bych zalil růže,
abych pocítil bolest z jejich trnů
a rudý polibek jejích plátků.
Můj Bože, kdybych měl ještě kousek života.....
Nedopustil bych aby prošel jediný den,
aniž bych řekl svým lidem, že miluji,
že je miluji.

Přiměl bych každého muže
a každou ženu, aby uvěřili,
že jsou mými milovanými
a žil bych zamilovaný do lásky.
Ukázal bych lidem, jak chybují,
když se domnívají, že se přestanou zamilovávat,
protože jsou staří,
aniž by pochopili že stárnou,
když se přestanou zamilovávat!
Malému dítěti bych daroval křídla,
ale nechal bych ho, ať se naučí létat samo,
starcům bych ukázal, že smrt nepřináší stáří,
ale zapomenutí.

Naučil jsem se od vás, lidí tolik věcí....
Naučil jsem se, že všichni chtějí žít na vrcholcích stromů,
aniž by poznali, že skutečné štěstí se nachází ve způsobu,
jakým sestupuješ ze strmé stráně.
Naučil jsem se, že když novorozeně stiskne napoprvé
prst svého otce ve své drobné dlani,
udělá z něj navždy zajatce...

Naučil jsem se, že člověk se na druhého může dívat shora
jen v případě, kdy mu musí pomoci vstát.
Je tak mnoho věcí,
které jsem měl možnost naučit se od vás,
ale pravda, nebudou tolik využity,
protože když mě budou držet tady,
zavřeného v tomto pouzdře,
budu bohužel umírat

Říkej vždy to, co cítíš, dělej vždy to, na co myslíš. Kdybych věděl,
že by dnes byl poslední den, kdy tě vidím spící, objal bych tě silně
a prosil Pána, abych se mohl stát strážcem tvé duše. Kdybych věděl,
že by tohle bylo naposled, kdy tě vidím vycházet ze dveří, objal bych
tě a dal ti polibek a zavolal bych tě zpátky a dal ti ještě další..a
další. Kdybych věděl, že tohle bylo naposled, kdy jsem uslyšel tvůj
hlas, natočil bych každé tvé slovo, abych je mohl poslouchat znova a
znova. Kdybych věděl, že to jsou poslední chvilky, kdy tě vidím, řekl
bych ti "Miluji tě" a neříkal bych hloupě, že to přece víš....!

Vždycky existuje nějaké zítra a život nám dává další příležitost,
abychom věci dělali tak, jak máme, ale v případě, že chybuji a zbude
nám jen dnešek, chtěl bych ti říct, jak tě miluji a že na tebe nikdy
nezapomenu. Zítřek si nepojistil nikdo, ani mladý, ani starý. Dnes to
třeba může být poslední den, kdy vidíš ty, které miluješ. Proto už
nečekej, udělej to dnes, protože nepřijde-li zítřek nikdy, budeš
určitě litovat dne, kdy sis nenašel čas na úsměv, na objetí, na
polibek a byl jsi příliš zaneprázdněný, abys jim splnil poslední
přání. Drž si ty, které miluješ při sobě, pověz jim šeptem, jak moc
je potřebuješ, miluj je a chovej se k nim dobře. Najdi si čas říct
jim promiň, odpusť mi, prosím, děkuji a všechna slova lásky, které
znáš

Nikdo si tě nebude pamatovat pro tvé tajné myšlenky. Žádej od Pána
sílu a moudrost, abys je mohl vyjádřit. Ukaž svým přátelům co pro
Tebe znamenají.
Pošli toto poselství komu chceš. Neuděláš-li to dnes, bude zítřek
stejný jako dnešek. A neuděláš-li to nikdy, nevadí. Začni
uskutečňovat své sny. Teď je k tomu ta pravá hodina.

 Zázraky života

Zázrak je,

když se dokážeme rozdělit o nashromážděné,

když vidíme celek i detail,

když místo části dáme celek,

když se radujeme z maličkostí,

když ostny chrání, ale nepíchají,

když oceníme samotu a necítíme se osamělí,

když si dobrého užíváme s mírou,

když žijeme se zásadami, které necítíme jako okovy,

když silní dovedou chválit slabé,

když se nenecháme pohltit komplikovaností života,

když co umíme taky dovedeme předat,

když krásu vidíme i v tom, co se zdánlivě krásné nejeví,

když dovedeme zakotvit,

když vidíme, že nic není jen černé nebo jen bílé,

když dovedeme vnímat kouzlo okamžiku,

když víme, že krása je v jednoduchosti,

když nám hřeje srdce i když je kolem mráz,

když jsme v srdci dětmi,

když hoříme láskou,

když se nenecháme unést vztekem,

když se nebojíme být sami sebou,

když tu jsme pro své blízké,

je víra v Boha,

když držíme štěstí tak, že ho nepomačkáme.

Život je zázrak, protože je neopakovatelný. Konec neovlivníme, ale můžeme ovlivnit jeho průběh a to není málo....

  INTERVIEW S BOHEM" Pojd´ dál", řekl Bůh. " Tak Ty bys se mnou chtěl dělat interview ?"
" Jestli máš čas " , řekl jsem.
Bůh se usmál a odpověděl : " Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na co se mě chceš vlastně zeptat ? "
" Co Tě na lidech nejvíc překvapuje ? "
Bůh odpověděl : " To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi.
Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví.
Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost ani
pro budoucnost.
Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít a že umírají, jako kdyby nikdy nežili. "Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal :
" Co bys chtěl jako rodič naučit své děti ? "Bůh se usmál a odpověděl :
" Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali.
Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková
zranění uzdraví.
Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem.
Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí.
Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád.
Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět. "Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno,
co pro mne a mou rodinu dělá.
A Bůh odpověděl : " Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen se ptej a já Ti odpovím. "Neale Donald Walsch

BUDHISTICKÝ PŘÍBĚH... V příběhu vystupují dvě sestry, které zdědí po otci dva náramky. Jeden je velmi cenný, diamantový, druhý docela obyčejný, stříbrný kroužek. Starší sestra si "vydupe" jako dědictví ten diamantový, mladší tedy přijme obyčejný stříbrný.
Jejich životy se najednou začnou lišit. Starší sestra žije neustále ve strachu, aby o své diamantové bohatství nepřišla, zamyká jej do truhlice a za pár let je z ní neurotická troska. Ml
adší sestra svůj obyčejný náramek nosí s klidným srdcem. Jednoho dne si všimne, že tatínek na něj z druhé strany vyryl nápis jako poselství - stálo tam I TOHLE SE ZMĚNÍ ...
Dívka pochopila. Ať v jejím životě přišla jakákoli hrozná situace, podívala se na náramek a zasmála se, nebot´ věděla, že každé trápení je pomíjivé. Naopak v radostných chvílích si při pohledu na náramek připomněla, že nesmí ulpívat ani na svém štěstí.
Tak jí plynul život... Zima ? Fajn - i to se změní. Léto ? I to se změní ... Díky náramku byla neustále veselá, protože si uvědomovala tajemství vesmíru - vše je v pohybu, vše se mění ...At´ se děje cokoli , vím, že to nebude trvat věčně, a musím se smát. Přijímám věci, tak jak přicházejí a odcházejí.

Také Tvoje utrpení má smysl - když mu smysl dáš.

Psychicky zdravý člověk totiž není ten, který nemá žádné problémy, ale ten, který tyto problémy redukuje na osudově nutné a zabývá se především těmi životními úkoly, které nějakým způsobem přesahují jeho vlastní já.

Nikdo, kdo si je plně vědom své povinnosti, kterou musí z vnitřního přesvědčení splnit, neztratí svou životní sílu, naopak najde ještě sílu pro jiné.

Strach zaklepal na dveře, víra otevřela a za nimi nikdo nestál.

V rytmu noci

Zvláštní, nepochopitelný lidský život. Rok po roce, den po dni pohybuješ se mezi lidmi a věcmi.

Jsou dny, kdy svítí slunce, a ty nevíš proč. Jsi spokojen.

Vidíš dobré, hezké stránky života, směješ se, jsi vděčný, chtěl bys skákat radostí.

Práce ti jde lehce od ruky. Všichni jsou k tobě laskaví, ty nevíš proč.

Možná, že jsi dobře spal. Možná, žes našel dobrého člověka a cítíš se jím pochopen a v bezpečí.

Myslíš si: Ať to tak zůstane tento mír, tato hluboká radost.

Ale najednou je vše zase jiné. Jako kdyby světlé slunce přitahovalo mraky, tak padá na tebe smutek, nevysvětlitelné.

Všechno se ti zase zdá černé. Myslíš si, že na tobě není nic, co by ostatní měli rádi.

V bezvýznamnostech hledáš důvody k naříkání, kritice, závisti a žalování.

Myslíš si: tak to půjde stále dál, tento stav se už nikdy nezmění. A ty nevíš proč. Možná, že jsi unaven. Nevíš.

Proč to tak musí být? Protože člověk je kouskem přírody se dny jarními a podzimními, s teplem léta a s chladem zimy.

Protože člověk následuje rytmus moře, odliv a příliv.

Protože naše bytí zde je věčné opakování o životě a smrti.

Když to pochopíš, můžeš zase dál s odvahou a důvěrou, neboť pak víš, že:

Po každé noci následuje ráno.

Když k tomu řekneš ano, když to přijmeš, dojdeš "nahoru" i "dolů" ke stále větší hloubce života a radosti života se dostaví.

 Co dokáže láska Bylo jedno slepé děvče, které nenávidělo sebe a celý svět za to, že nemůže
nic vidět.
Mělo vrozenou vadu a nikdy nic a nikoho nemohla vidět. Každého nesnášela,
kromě svého chlapce.
On byl stále s ní a se vším jí pomáhal. Jednou mu pověděla, že když by mohla
někdy uvidět svět, hned by si ho vzala.
Stalo se jednoho dne, že se našel dárce očí pro ni. A tak se konečně těšila,
že uvidí svět a svého milého.
Chlapec se jí hned po operaci přišel zeptat "tak teď, když konečně vidíš
svět, vezmeš si mne?"
Dívka se usmála a když otevřela oči, byla v šoku, její milý byl slepý.
Začala přemýšlet o svém novém životě a nakonec nabídku k sňatku odmítla.
Chlapec odešel smutný pryč...
Za pár dní jí od něj přišel dopis, napsaný rukou kamaráda. Poděkoval jí za
všechny krásné chvíle, které spolu prožili a na konci dopisu stálo toto:
A DEJ PROSÍM POZOR NA MOJE OČI!

  Dokážeš naslouchat?

Když chci, abys mě vyslechl, a ty mi místo toho začneš dávat rady, neučinil jsi, co jsem žádal.

Když chci, abys mě vyslechl, a ty mi místo toho začneš říkat, že bych to neměl takhle cítit, posmíváš se mým citům.

Když chci, abys mě vyslechl, a ty cítíš, že bys měl něco udělat, protože chceš vyřešit můj problém, selháváš, protože to zní zvláštně.

Poslyš, vše, co po tobě žádám, je, abys mě poslouchal. Ne, abys mluvil nebo něco dělal, žádám tě pouze, abys mě vyslechl.

Rady nejsou drahé, za šest franků si koupím v novinách rady pro každý den a svůj horoskop.

Chci jednat sám, nejsem bezmocný, možná jen trošku bezradný a váhavý, ale nejsem neschopný.

Když pro mě děláš něco, co mohu a potřebuju udělat sám, přispíváš k mému strachu, zvyšuješ moji neschopnost.

Když však přijímáš jako holou skutečnost, že cítím to, co cítím (rozum jde stranou), mohu přestat s přesvědčováním a mohu se pokusit pochopit, co se skrývá za těmi iracionálními city.

Prosím tě tedy, poslouchej a vyslyš mě.

A jestliže chceš mluvit, počkej chviličku a já tě budu poslouchat.

"V karetní hře zvané život hrajeme kartami, jež nám byly rozdány, jak jen umíme nejlépe. Ti, kteří trvají na tom, že nebudou hrát se svými kartami, ale s kartami, které jim prý měly být rozdány, svůj život prohrají. Nikdo se nás neptá, jestli chceme hrát. V tom nemáme na vybranou. Hrát musíme. Na nás je si zvolit: JAK."

Žáci seděli na břehu řeky. "Když spadnu z břehu dolů, utopím se?" "Ne," řekl Mistr. "K utonutí nedojde tím, že člověk spadne do řeky, ale tím, že v ní zůstane."


Když nemilovaný miluje, je to jako když chce pták bez křídel létat. Když milovaný nemiluje, je to jako když pták zabije svá mláďata.Láska se ptá přátelství: "Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím."Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě.Tak nevím co je to divný pocit milovat ... sáhnout se na to nedá, změřit to nejde a ani vidět to není. Jen to kurevsky bolí ,když milujem , ale milováni nejsme ...


Narodil ses jako originál, nezemři jako kopie.

Nezkrátíš si cestu tím, že budeš brát schody po dvou.

Pravda je ve všem, ale láska je vše


Se zavřenýma očima pravdu nehledejte.


Když ztrácíš drahou bytost, vždy s ní umíráš.

Nedostatečně si uvědomujeme, co je to samota a kam až sahá. Neboť dav není společnost, tváře jsou pouhá galerie obrazů a hovor je cinkání cimbálu tam, kde chybí láska.

Soudit znamená brát si právo, kterého se Bůh ve jménu lásky vzdal.


Chraň si své srdce do poslední chvíle,

jelikož až jej otevřeš, neexistuje cesty zpět...

A spálíš-li se, nic už nebude jako dřív....

-------

Nakonec zůstává přece jen každý sám, takže hlavní problém tkví v tom,

kdo je ten, s kým má člověk zůstat, zůstane-li sám.

Artur Schopenhauer

Jeden večer vzal Starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě,
která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu, "synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma "vlky".Jeden je špatný.
Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.Ten druhý je dobrý.
Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.Vnuk o tom všem přemyslel a po minutě se zeptal, "A který vlk vyhraje?"Starý Indián odpověděl, "Ten kterého krmíš".

--------------
Nikdy nepodceňujte sílu okamžiku. Jedním jediným gestem můžete změnit život člověka. Někdy k lepšímu a taky občas k horšímu.
Bůh nás vložil do života toho druhého, abychom někdy zasáhli.
Hledejte Boha v přátelích!
"Přátelé jsou andělé, kteří tě postaví na nohy, když tvá křídla mají problém si vzpomenout, jak lítat."
"Neexistuje žádný začátek nebo konec! Jediné co máš, je teď !"
"Včera je historie ..., zítra je náhodou ..., dnes je dárkem......!


Chtěl jsem sílu......a dostal jsem potíže, aby mě posílily.
Chtěl jsem moudrost... a dostal jsem problémy, abych je řešil.
Chtěl jsem blahobyt... a dostal jsem mozek a sílu, abych mohl pracovat.
Chtěl jsem odvahu .... a dostal jsem překážky, abych je překonával.
Chtěl jsem lásku..... a dostal jsem ztrápené lidi, abych jim pomáhal. ¨
Chtěl jsem výhody............ a dostal jsem příležitosti.
Nedostal jsem nic z toho, co jsem chtěl......, ale dostal jsem všechno, co jsem potřeboval."

Pamatujte si, že když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.

"Skutečnost, že nějaký život skončil předčasně nebo že se dva lidé rozvedou

nebo že je přerušena jedna kariéra, ještě neznamená,

že ten život, to manželství či ta kariéry byly bezcenné.

Tak jako hradu z písku nemůže jeho krátká existence ubrat na kráse,

tak ani vztahy, zkušenosti nebo jednotlivé kapitoly života

nemohou být považovány za bezcenné jen proto,

že skončily dřív, než bylo žádoucí."

Dorothy Bullitová


"Když nemáte jít, kam právě chcete, vezme Vám Bůh boty, klíče, zmeškáte spoj.

Až půjdete tam, kam máte, dostaneme od Boha křídla, moudrost a lásku."

STOPY

...Umírá životem těžce zkoušený člověk.

V posledních okamžicích svého života rozmlouvá s Bohem a vrací se až do svých dětských let...

Svůj život vidí jako stopy v písku na břehu nekonečného oceánu...

Vedle jeho chodidlových stop vidí ještě jedny a ptá se Boha, čí že jsou to stopy...?

Bůh mu na to odpovídá, že ho provázel celý život.

Ale najednou přijdou k místu jednoho "životního úseku", kde zůstaly jen jedny stopy.

Člověk Bohu vyčítá:

"Vidíš Bože, v těch nejhorších a nejkrušnějších dobách jsi mne opustil, protože tu vede jen jedna stopa.

Bůh odpověděl: "Člověče, neopustil jsem Tě, ale nesl jsem Tě na rukách..."


"hodnota peněz"

...můžu si koupit dům, ale ne domov,

...můžu si koupit postel, ale ne spánek,

...můžu si koupit hodinky, ale ne čas,

...můžu si koupit knihu, ale ne vzdělání,

...můžu si koupit pozici, ale ne respekt,

...můžu si koupit léky, ale ne zdraví,

...můžu si koupit krev, ale ne život,

...můžu si koupit sex, ale ne lásku...

"...naše tělo z masa a kostí je pouhým nástrojem - "oděvem", jakoby divadelním kostýmem, který si obléká herec k sehrání určité role na jevišti, jímž je tenhle svět."

Lobsang Rampa - Škola ezoteriky

"Ve svém životě bychom nikdy neměli příliš přilnout k žádné materiální věci, k člověku ani k myšlence. Vše, k čemu příliš přilnete, ať už je to člověk, finance, kariéra, dům, předmět, začne působit destruktivně nebo Vás bude ovládat. Ztráta takové věci by pro Vás byla nesnesitelná a obvykle když dojdete do tohoto bodu, tu věc skutečně ztrácíte. Ztráta je jednou z největších možností, která se nám nabízí k učení se a vývoji."

Carmen Harra - Karma pro každý den

"Karmu lze uzdravit odpuštěním sobě sama a svých vlastních skutků a naučením se poznatků, jímž se musíte naučit. Karmu uzdravíte odpuštěním skutků lidem ve vaší blízkosti. Tím se smíříte se sebou samým i se světem a získáte moudrost."