Staré energie míst

      Nejen lidé, ale i místa a domy mají svojí historii, svoje osudy, svoje dobré i špatné časy. Energie minulých událostí, zejména těch negativních, zůstávají v těch místech a působí na současné obyvatele. Mohou se projevovat špatnými až hrůzostrašnými sny, člověk se může cítit v těch místech fyzicky špatně, často bez zjevného důvodu, může se to projevovat hýbáním předmětů či jakýmkoliv jiným kontaktem z "druhého břehu". Častokrát se mohou ozývat duše, které v domě /nebo na místě, kde byl později dům postaven/ zemřely nějakým předčasným způsobem, může být místo nějaké hromadné nehody či hromadného úmrtí /hromadné hroby z dřívějších válek, morových epidemií, násilných zločinů/.

      Bohudík, dnes žijeme v relativně klidné době, ale půjdeme-li zpátky do historie zjistíme, že v dřívějších dobách neměl lidský život příliš velkou váhu a násilí a vyřizování účtů bylo na denním pořádku.

      V jednom šumavském domě žije rodina, jejíž dospívající dcera má často v noci dost děsivé a živé sny, ve kterých jde o život někomu ze členů její rodiny. Holčina mívá takovéto sny téměř každý den, těmito sny hodně psychicky trpí a hlavně se bojí o rodinu, vstává nevyspalá a neví, jak tyto sny zastavit.

      Co ukázala kresba, proč se zdají dceři tak děsivé sny? - dům, pod domem voda a ve vodě zemřelý člověk, jehož duše kontaktuje dceru. /pozn. trošku jsem nechápala tu vodu pod domem, ale zvykla jsem si za ty roky a ničemu se nedivím/ V tuto chvíli bylo třeba ještě zjistit, co se stalo, co ta duše potřebuje, proč kontaktuje svět živých lidí.

      Automatickou kresbu doplňuji i kartami, kde to pokládám za vhodné a proto jsem nahlédla i do karet. Vidím tam ženu, kdosi se vydává na cestu a ona zůstává osamocena. Kdosi jí opustil, zřejmě zemřel v té vodě pod domem a její osud se naplňuje.

      Tady jsem doporučila vyčistit dům od energií zemřelé duše, od negativních energií smutku oné ženy, která prošla nějakou tragédií a spojit se s duší zemřelého, která s největší pravděpodobností zemřela předčasnou smrtí, nenašla klid, nedošla ke Světlu a bloudí dodnes v jakémsi meziprostoru.

      Také jsem doporučila podívat se do obecní kroniky, zda tam nějaký příběh z tohoto místa bude zaznamenaný a mohl by pomoci vysvětlit, co se tenkrát skutečně stalo a mohl by pomoci řešit současným majitelům přetrvávající problémy.

      Co bylo nalezeno v kronice? - Služebná na panském statku hodila do mlýnského náhonu, který prochází kolem domu, dítě, ne maličké, 4leté...zbláznila se z toho a skočila za ním, čeledíni si toho všimli a chtěli jí vytáhnout, ale chytlo jí kolo a dřelo jí a drtilo, umírala strašně dlouho, nešlo zastavit, nešla zastavit voda do náhonu, nic nefungovalo. Prý se ještě nikdy nic takového nestalo. Když zemřela a chtěli jí vyndat, tak začalo všechno zase fungovat. To dítě měla s pánem z podhradí, který s ní ale nesměl být kvůli rodičům a tak prodali dům a mysleli, že na ní zapomene... Oběsil se někde v lesích...s místními lidmi to tenkrát dost  zahýbalo.

      Těžký příběh lidské tragédie, jehož energie zůstala v místě a jehož 3 předčasně zemřelí aktéři tohoto příběhu bloudí prostorem a hledají po desetiletích konečně klid a cestu ke Světlu.